Slider

Aktuellt

LUCO Akademi lanserar “ABT 06”

LUCO Akademi lanserar en ny onlineutbildning som handlar om det vanligen använda standardavtalet ABT 06.   Vem riktar sig kursen till? Jurister, beställare, byggherrar, konsulter, entreprenörer, projektledare, byggledare, besiktningsmän, platschefer…

Läs mer

Västlänken Station Centralen 2019 – 2026

Läget för en ny pendeltågstunnel med stationer under Göteborg är fastlagd sedan tidigare. 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala…

Läs mer

Magnus Brile talar på #sbdagarna2019

Bygg framtidens infrastruktur med kunskap, struktur och känsla Magnus Brile Projektdeltagare är levande och kännande varelser med en otrolig potential men också med svagheter. Boken “Infrastrukturguiden” betonar vikten av samförstånd…

Läs mer

Leder

Utvecklar

Centraliserar

Organiserar

VAD VI GÖR

LUCO stöttar byggherrar med specialiserade byggkonsulter inom varje byggskede…vill du veta hur?

Eller läs mer Om LUCO eller våra Lediga tjänster