AFFÄRSOMRÅDEN

KONSULT & UTBILDNING

Konsult

Luco konsult tillhandahåller specialiserade konsulter inom bygg- och infrastruktur. Vi stöttar bygg- och infrastruktursektorn med specialister och erbjuder flera tjänster i olika kompetensområden.

Meysam Saidzadeh

Meysam Saidzadeh

+46(0)70 520 09 63

ms@luco.se

TJÄNSTER

 • Byggledning
 • Projektledning
 • Byggplatsuppföljare
 • Byggarbetsmiljösamordning (BAS P/ BAS U)
 • Kontrollansvarig
 • Projekteringsledning
 • Projektering
 • Byggherrestöd
 • Besiktningar
 • Kalkylering
 • Underhållsplanering
 • Produktionsplanering

KOMPETENSOMRÅDEN

 • Samhällsplanering
 • Vägbyggnation
 • Vatten och avlopp ledningsbyggande
 • Schaktfritt ledningsbyggande
 • Sjöledningar
 • Reningsprocess av vatten och avlopp
 • Arbetsmiljö
 • Entreprenadjuridik
 • Tillfälliga trafikanordningar
 • AMA och MER

Vi bidrar med kunskap och engagemang i alla skeden där vår styrka är att kunna se alla inblandade parters behov i ett projekt.

Vi anser att det är i tidiga skeden som möjligheterna finns att effektivisera projekten. Detta sker genom att förutse och eliminera kostsamma konfliktpunkter under projektering.

I de tidiga skedena är vi behjälpliga med bland annat utredningar, kalkyler, sakkunniga vid framtagning av förfrågningsunderlag och handlingar, granskning under projekteringsskedet.

I produktionsfasen agerar vi som beställarens förlängda arm genom uppföljning och kontroll av utförandet med avseende på bland annat ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö, och metodik i förhållande till kontraktshandlingar.

Vid färdigställandet av projektet kan vi erbjuda entreprenadbesiktningar.

Utbildning

Vi utbildar byggbranschen. I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

KOMPETENSOMRÅDEN & AFFÄRSOMRÅDE

 • Entreprenadjuridik & Fastighetsrätt:
  Standardavtalen AB, ABT, ABK, AFF m.fl, Konsumenttjänstlagen, upphandling av konsult- eller entreprenadtjänster och kontrakt

 • AMA:
  AF, Anläggning & MER, kopplingar och samband mellan olika handlingar och standardavtal, förfrågningsunderlag

 • Arbetsmiljö:
  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), BAS-P, BAS-U

 • Ritningslära:
  Ritningsläsning bygg- & anläggning, armering

 • Vatten & avloppsrening
 • Anläggningsteknik & -produktion inkl. miljöfrågor

 • Husbyggnadslära & produktion:
  Byggdelar, energi- & fuktteknik, miljöfrågor

 • Projektledning & -styrning inkl. ekonomi

   LUCO AKADEMI

NYHET! Inom kort lanserar vi ABT-06 som onlineutbildning

Välkommen tillbaka i höst för att prova på

förstasida1

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Vår utbildningsfilosofi: god undervisning ger en god upplevelse som ger en kunskapstörst som ger en inlärning som med lite praktik blir kompetens.