LUCO AKADEMI

Utbildningar för byggbranschen

LUCO Akademi

Vi utbildar byggbranschen. I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Vår utbildningsfilosofi: god undervisning ger en god upplevelse som ger en kunskapstörst som ger en inlärning som med lite praktik blir kompetens.

Onlineutbildningar

ABT-06

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.
Prova kostnadsfritt

Senaste nyheterna