AKTUELLT

Om våra projekt

Aktuellt

Kolla på aktuella projekt och se vad som händer hos oss på Luco

Västlänken, Haga station 2018 – 2021

När ett så stort projekt som Västlänken genomförs så påverkas alla infrastrukturella system i området. Att förse invånarna med vatten och avloppssystem är väldigt viktigt i en stad.

Om LUCO´s åtagande i projektet

Tomas Bjelke arbetar som byggledare i Västlänksprojektet åt kretslopp och vatten. Han har ansvar för omläggningar och ledningsflytt, både till provisoriska lägen och till permanenta nya lägen för stadens ledningar.

Hisingsbron 2016 – 2020

En ny bro mellan Hisingen och fastlandet byggs och ska ersätta nuvarande Götaälvbron. Det blir en lyftbro i stål och betong med det ena brofästet i Centralenområdet och det andra mellan Ringön och Frihamnen. Bron består av Arpeggio som är brodelen över älven, en anslutande kollektivtrafikbro och Stadstjänarebron. Hela bron kallas Hisingsbron.

När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När den står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter. De fyra pylonerna på mitten av bron har en höjd på cirka 35 meter över vattenytan.

Bredden kommer att bli cirka 40 meter (Götaälvbron är 27 meter bred). Hisingsbron kommer att ha två fordonstrafikfält i vardera riktning, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning samt dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor. Bredden för gång- och cykeltrafik kommer att vara 4,5 meter på den östra sidan och 6,5 meter på den västra sidan. Utöver de 6,5 meter finns balkonger på 2,5 meter. Balkongerna kommer att göra det möjligt att slå sig ner på en bänk och titta på utsikten, ta bilder eller bara ta det lugnt en stund. Befintliga Götaälvbron har idag 2,5 meter breda fält för gång- och cykeltrafik.

Skanska och MT Højgaard bygger bron på uppdrag av Göteborgs Stad. Bron byggs på så vis tillsamamns där Skanska-MTH är det man kallar entreprenör och Göteborgs Stad är beställare.

Om LUCO´s åtagande i projektet

Johan Karlsson jobbar för beställaren, Trafikkontoret i Göteborg. Där har Johan en projektledarroll, en samordnande roll inom ekonomi, försäkring och juridik, en stor del av tiden jobbar Johan med reglering kring olika typer av kontraktsarbeten.

Händer på LUCO

Lite bilder på var vi håller hus nuförtiden