LUCO FASTIGHET

Fastighetsförvaltning & Projektledning

 Vi tar hand om din fastighet

Vi hjälper er förening med all typ av projektledning och teknisk förvaltning.

Vårt mål är att ta hand om er fastighet och förenkla föreningens arbete. Vi gör detta genom att:

· Renodla föreningens organisation.

· Vi hjälper er att reda ut problematik med befintliga leverantörer (oavsett aktuell avtalssituation).

· Planering av fastighetsarbete och underhåll

· Upphandling, ledning och kontroll av projekt och det löpande underhållet

· Vi fäster stor vikt vid att leverera kvalitet inom uppdragets ram.

Vi är en lokal fastighetsförvaltare i Mölndal och Göteborg som alltid eftersträvar hög närvaro hos dom bostadsrättsföreningar vi arbetar med.

FastighetsförvaltningProjektledningUnderhållsplanering