LUCO FASTIGHET

Projektledning & Förvaltning

 Teknisk Förvaltning

Att ta hand om sin fastighet är det bästa sättet att förebygga skador och kostnader. Genom återkommande tillsyn tillsammans med en genomarbetad underhållsplan kan man både vårda och utveckla sin fastighet.

Med en löpande teknisk förvaltning slipper styrelsen hålla koll på vad som skall göras och när. Vi hjälper även till med kontakt med myndigheter och sköter upphandlingar vid det löpande eller felavhjälpande underhållet.

Teknisk förvaltning är ett brett begrepp och har olika betydelse för olika föreningar, vi skräddarsyr avtalen så ett det stämmer med vad just ni anser skall ingå och för de resurser ni vill få hjälp med.