FASTIGHETSFÖRVALTNING

För bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

 Teknisk Förvaltning

Att ta hand om sin fastighet är det bästa sättet att förebygga skador och kostnader. Genom återkommande tillsyn tillsammans med en genomarbetad underhållsplan kan man både vårda och utveckla sin fastighet.

Med en löpande teknisk förvaltning slipper styrelsen hålla koll på vad som skall göras och när. Vi hjälper även till med kontakt med myndigheter och sköter upphandlingar vid det löpande eller felavhjälpande underhållet.

Fastighetsförvaltning är ett brett begrepp och har olika betydelse för olika bostadsrättsföreningar, vi skräddarsyr avtalen så ett det stämmer med vad just ni anser skall ingå och för de resurser ni vill få hjälp med.

Affärsidé

En enklare vardag för dig som fastighetsägare

Närhet

LUCO är en lokal fastighetsförvaltare i Mölndal och Göteborg, för oss är det viktigt med närhet i såväl dialogen som till den fysiska plats våra kunder befinner sig på. Vi vill vara synliga för både styrelse och boende och som bostadsrättsförening skall man vara trygg i att kontaktpersonerna LUCO på ett enkelt sätt finns tillgängliga.

Varje förening har sin egen kundansvarig och sin egen förvaltare.

Personal

Personalen på LUCO har en bred kompetens inom fastighet och byggbranschen. Vi värnar om personalens välbefinnande och dess personliga utveckling. På så sätt skapar vi en arbetsmiljö där alla är delaktiga och trivs med sina uppgifter. Vi tror att personal som vill utvecklas med företaget också utför arbetet mot kunder och affärspartners på ett professionellt sätt.

Ledord:  Kompetens, bredd, utveckling, personligt.

 

Fastighetsförvaltning med föreningen i fokus

Vi vill värna om föreningens fastighet och ekonomi genom en långsiktig plan för underhåll, ombyggnationer och möjligheter till utveckling.  Fastigheten är bostadsrättsföreningens största tillgång, genom att sköta underhållet kan man bibehålla värdet. Vi på LUCO vill även hitta möjligheterna till utveckling. Vi arbetar aktivt med att hitta potentialen och med förslag på utveckling som på sikt kan förbättra föreningens ekonomi.

För oss på LUCO är även de boende en viktig del av föreningen, boende som trivs ökar värdet och omtanken av fastigheten. Det är därför viktigt att arbeta nära föreningen och att man håller en hög servicenivå, samt att utrymmen inom och runt om fastigheten hålls städade och hela. De fel som uppkommer skall åtgärdas skyndsamt, helst innan boende upplever det som störande.