LUCO FASTIGHET

Lekplatsbesiktning

 Besiktningar av lekplatser

LUCO erbjuder lekplatsbesiktning för fastighetsägare i Göteborg, Mölndal med omnejd. Passa på innan sommaren att försäkra er om att er lekplats håller en god säkerhetsnivå.

I Sverige ska varje lekplats sedan 1 januari 1999 säkerhetsbesiktigas en gång per år. Allt enligt den Europeiska standarden (SS-EN 1176 och SS-EN 1177) som då trädde i kraft. FN’s barnkonvention säger att alla barn har rätt till en stimulerande, trygg och lämplig miljö men varje år skadas tyvärr cirka 50 000 barn (upp till 17 år) på lekplatser runt om i landet. De vanligaste skadorna beror på för stora glipor i rutschkanor där barn kan få skärskador, för stora öppningar i klätterställningar och att det saknas fallskydd med tillräcklig stötdämpning.

Lekplats Mölndal

Fastighetsägaren är den som ansvarar för att lekplatsen är väl underhållen och att lekplatsutrustningen är säker och trygg för dess besökare. Viktigt att veta är att ansvaret för lekplatsens utrustning är densamma oavsett hur gammal utrustningen är. Fastighetsägaren bör minst en gång om året ta in en professionell besiktningsman för att få aktuell status på lekplatsen. Förutom denna årliga besiktning bör fastighetsägaren varje kvartal själv utföra en okulär besiktning av lekplatsen där funktion och drift kontrolleras och säkerställs. För lekredskap som utsätts för stora påfrestningar eller skadegörelse bör kontrollerna ske mer frekvent än varje kvartal.

Som en extra god service till lekplatsens besökare kan du som fastighetsägare med fördel sätta upp en skylt med information vid lekplatsen. Information innehållande vem som ansvarar för lekplatsen samt kontaktuppgifter till fastighetsägaren dit besökare kan vända sig om något är trasigt eller innebär en skaderisk för besökaren.

 

 

Lekplatsbesiktning

Den stora andelen av barn som skadas är något vi på LUCO vill vara med att förebygga. Därför erbjuder vi just nu lekplatsbesiktning till ett förmånligt pris.

Besiktningen utförs av utbildad personal som har kunskap om lekplatsens standard enligt SSEN-1176, Plan- och Bygglagen (PBL), Produktsäkerhetslagen (PSL) och Boverkets Byggregler (BBR). Besiktningen utförs med utrustning speciellt framtagen för lekplatsbesiktning. Efter avslutad besiktning upprättas ett protokoll där ni som kund kan se vilka eventuella riskområden som finns och vad som bör åtgärdas. Kontakta oss via formuläret så berättar vi mer.

Kontaktperson(Obligatoriskt)
Address
Ange ett nummer från 1 till 30.
Max filstorlek: 64 MB.
Om ni har protokoll från tidigare genomförda besiktningar bifoga gärna dessa.
Samtycke(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.