LUCO FASTIGHET

Organisation

 Vi tar hand om din fastighet

I alla projekt arbetar vi internt med en projektledare som är huvudansvarig gentemot bostadsrättsföreningen. Till sin hjälp har han/hon en mängd experter internt med olika kunskapsområden. Vi har en bred erfarenhet inom bygg, infra och fastighet där vi bygger de team som behövs vid varje tillfälle. Projektledaren är ansvarig för underhållsplan och att kontinuerligt ha en översyn av fastigheterna. Som styrelse har man en kontaktperson som besvarar dom frågor som uppkommer.

Vid större ombyggnader och renoveringar sköter projektledaren upphandlingen av utförande eller totalentreprenaden och agerar också besiktningsman vid de tillfällen detta krävs.

Projektorganisation
Andreas Toll

Andreas Toll

Projektledare
andreas.toll@luco.se
031-440 848

Johan Karlsson

Johan Karlsson

Affärsutvecklare
johan.karlsson@luco.se
031-440 849