LUCO FASTIGHET

Projektledning & Förvaltning

Kontakta oss för mer information:

Här kan ni läsa om några av dom föreningar vi hjälper och har hjälpt under åren.

Brf Klöverängen 2

På Brf Klöverängen 2 i Mölndal har vi den tekniska förvaltningen och fastighetsskötsel inklusive all felanmälan.

Vi har sedan flera år arbetat mycket nära styrelsen då man drivit ett flertal stora projekt samtidigt. Vi har hjälpt till med besiktningar av ett nytt värmesystem, relining av stammar, ny dränering, markarbeten och takomläggning. Att ha ett stort antal projekt som pågår samtidigt har sina utmaningar och en annan organisation för helheten, här har vi också haft rollen som BAS U.

Vid sidan om detta har vi jobbat med ett miljöarbete för att en överblick om fastighetens skick och vad som kan behöva fokusera på framåt. Vi hjälper också föreningen kring en del avtalsfrågor och ser över policys inom föreningen.

Brf Hästbacken 4

På Kungsgatan i centrala Göteborg har vi genom en totalentreprenad ombesörjt en hel omfogning av fasaden på fastigheten. Fogen frästes ur 20 mm runt om för att säkerställa kvalitén på arbetet och det användes ett speciellt bruk för att passa fastighetens utseende tidsenligt men också för att hålla en lång livslängd. Balkongerna förstärktes med ny cement och balkongräckena som inte hade tillräcklig höjd enligt dagens regler höjs till 110 cm enligt Boverkets Byggregler.

Särskild hänsyn fick också tas till de kommersiella lokaler som fanns i fastigheten då arbetet utfördes under sommarmånaderna då restaurangerna också delvis hade sina uteserveringar öppna.

Brf Nordhemsgatan 31

BRF Nordhemsgatan 31 är en förening i Linnéstaden, Göteborg. LUCO har varit en viktig del i flera projekt som har handlat om utredning, projektledning, upphandling, kontraktsskrivning, besiktning samt ekonomisk styrning och uppföljning. Föreningens fastighet är en bit över etthundra år gammal och har ett bevarandevärde ur kulturhistoriskt perspektiv. Innergården, källaren, värmesystemen samt brandsäkerheten har varit områden där LUCO har bidragit med kompetens och stöd.

Brf Nordenskiöldsgatan 18

Vi har styrt ett projekt för BRF Nordenskiöldsgatan 18 i Linnéstaden, Göteborg. Föreningen ville bygga om en ganska anonym innergård till ett trivsamt ”rum” att beskåda vintertid och att vistas i under den varmare delen av året. LUCO hjälpte till med att upprätta ett kontrakt för att skydda föreningen om problem skulle uppstå med den blivande utförararen. Sedan övervakade vi projektet och kontrollerade så att det blev ett bra och hållbart resultat. Vi höll också i byggmöten och följde projektets ekonomi under hela entreprenaden för att bevaka så att BRF Nordenskiöldsgatan 18 inte betalade för mycket.