UNDERHÅLLSPLANERING

 Underhållsplan

En underhållsplan är grunden till en välmående fastighet och en sund ekonomi i en bostadsrättsförening. Genom att gå igenom fastighetens befintliga skick skapar vi en bild av vad som behöver göras på kort och lång sikt i samråd med styrelsen. Genom att planera underhåll får föreningen en överblick över kommande kostnader och kan i många fall förhindra skador på fastigheten. Underhållsplanen görs i olika delar där man har en generell överblick över tid med en uppskattad kostnad och för projekt i närtid tar man fram underlag för kostnaderna genom att i god tid sköta upphandlingen.

Underhållsplanen skall alltid vara tillgänglig för styrelsen och vi hjälper till att bevaka när man behöver påbörja arbetet för de olika delarna.

Processen steg för steg 

 

Avgränsning 

Första steget till en effektiv underhållsplan är att bestämma vilka delar av objektet som ska ingå i den aktuella planen. Oftast ska hela fastigheten, dvs utemiljö, byggnader och alla övriga installationer finnas med, men det kan finnas tillfällen då bara delar av fastigheten ska ingå. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede bestämma vilket syfte planen har, och vilka delar som ska ingå. 

 

Förstudie 

När omfattningen är bestämd behöver så mycket information som möjligt samlas in. Byggår, tidigare åtgärder, ritningar och inventarielistor är exempel på sådan information. Ju fler saker som går att hitta i ett tidigt skede, desto mindre information behöver sökas på plats. 

 

Besiktning 

När omfattning och bakgrund finns på plats är det dags för en besiktning. Besiktningen syftar till att ta reda på nuvarande skick på alla olika delar som ska ingå i underhållsplanen. Under besiktningen gös en bedömning över kommande underhållsbehov och intervaller. Mängder noteras och uppdateras och åtgärderna prissätts.  

 

Sammanställning 

När all data har samlats in är det dags att sammanställa den i en underhållsplan. Här redovisas samtliga åtgärder med mängd, år för genomförande, med vilket intervall de ska utföras samt kostnader.  

Vill ni ha hjälp med en underhållsplan?

För att vi ska kunna bedöma omfattningen på den kommande underhållsplanen och ge er en bra offert på arbetet behöver vi lite inledande information från er. 

 

Vi hoppas att ni kan fylla i så mycket av den som möjligt, så underlättar det uppstarten av vårt samarbete om er kommande underhållsplan. 

    (Flera val kan stämma in.)
  • Vad ingår i fastigheten/fastigheterna?
  • Ange ett nummer från 1 till 40.
  • Ange ett nummer från 1 till 500.
  • (Gör en uppskattning om du inte vet.)

  • Vilka delar av fastigheten/fastigheterna ska ingå i underhållsplanen?


  • Kontaktuppgifter