LUCO FASTIGHET

Projektledning & Förvaltning

 Underhållsplan

En underhållsplan är grunden till en välmående fastighet och en sund ekonomi i en bostadsrättsförening. Genom att gå igenom fastighetens befintliga skick skapar vi en bild av vad som behöver göras på kort och lång sikt i samråd med styrelsen. Genom att planera underhåll får föreningen en överblick över kommande kostnader och kan i många fall förhindra skador på fastigheten. Underhållsplanen görs i olika delar där man har en generell överblick över tid med en uppskattad kostnad och för projekt i närtid tar man fram underlag för kostnaderna genom att i god tid sköta upphandlingen.

Underhållsplanen skall alltid vara tillgänglig för styrelsen och vi hjälper till att bevaka när man behöver påbörja arbetet för de olika delarna.