LUCO AKADEMI

Utbildningar för byggbranschen

Till dig som registrerar dig för utbildning hos LUCO Akademi eller skickar in kontaktinformation via formulär för LUCO Fastighet eller LUCO Konsult.

Vår GDPR policy tillämpas på alla personer som registrerar sig via hemsidan alternativt skickar en förfrågan kring besiktningar, förvaltningstjänster eller andra uppdrag som bedrivs av LUCO AB samt LUCO KB.

Enligt de lagregler för behandling av personuppgifter (GDPR) som gäller från den 25 maj 2018 vill vi informera om följande.

 

Vilka uppgifter registerförs

 

Informationstyp Beskrivning Förekommande personuppgifter
E-post Löpande kommunikation avseende de uppdrag vi har för er räkning De e-postadresser, namn och övriga kontaktuppgifter som finns i epost-meddelandet
Faktureringsuppgifter Uppgifter för att kunna fakturera i ekonomisystem med försystem Namn, adress, postnummer, postadress och e-postadress
Testresultat Uppgifter för kursintyg och ev. certifiering Namn, personnummer och e-postadress

 

 

Dina rättigheter

  • Informationen sparas upp till tre år och tas sedan bort. Alternativt inhämtas nytt godkännande.
  • Du har rätt att när som helst kontakta oss för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade om dig.
  • Du kan få personuppgifter rättade eller kompletterade efter kontakt med oss.
  • Du har rätt till att få personuppgifter raderade när dessa inte längre är nödvändiga för det ändamål som de har samlats in.

 

Vid frågor kontakta via info@luco.se eller kontakta den person du normalt sett har kontakt med. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.luco.se.