LUCO KONSULT

Bygg & Projektledare

LUCO Konsult

LUCO konsult tillhandahåller specialiserade konsulter inom bygg- och infrastruktur. Vi stöttar bygg- och infrastruktursektorn med specialister och erbjuder flera tjänster inom olika kompetensområden. Utöver byggledning och projektledning erbjuder vi ett flertal olika tjänster inom konsultsektorn.

Vi bidrar med kunskap och engagemang i alla skeden där vår styrka är att kunna se alla inblandade parters behov i ett projekt.

Vi anser att det är i tidiga skeden som möjligheterna finns att effektivisera projekten. Detta sker genom att förutse och eliminera kostsamma konfliktpunkter under projektering.
I de tidiga skedena är vi behjälpliga med bland annat utredningar, kalkyler, sakkunniga vid framtagning av förfrågningsunderlag och handlingar, granskning under projekteringsskedet.

I produktionsfasen agerar vi som beställarens förlängda arm genom uppföljning och kontroll av utförandet med avseende på bland annat ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö, och metodik i förhållande till kontraktshandlingar. Våra byggledare har en bred kompetens inom flera områden.

Vid färdigställandet av projektet kan vi erbjuda entreprenadbesiktningar.