LUCO KONSULT

Projekt & Byggledning

TJÄNSTER

Vi erbjuder våra tjänster inom en rad olika uppdrag och täcker in de flesta delar inom byggprocessen. För mer information kontakta oss så berättar vi vad vi kan göra för er.

 • Byggledning
 • Projektledning
 • Byggplatsuppföljare
 • Byggarbetsmiljösamordning (BAS P/ BAS U)
 • Kontrollansvarig
 • Projekteringsledning
 • Projektering
 • Byggherrestöd
 • Besiktningar
 • Kalkylering
 • Underhållsplanering
 • Produktionsplanering
 • Kontroll av mängdförteckning
 • Massbalans
 • Volymberäkning
 • Mätteknik GPS / Totalstation
 • Relationshandlingar

LUCO:s erbjudande till vindkraftsindustrin 

För att framtidens energiförsörjning av grön el ska säkras behöver fler resurser tillföras branschen för såväl utbyggnad som drift och underhåll. LUCO är sedan flera år tillbaka ett kompetenstungt företag med mycket kvalificerade medarbetare. Vi kan erbjuda tjänster såsom: 

 • Lantmäteritjänster 
 • Markförhandling 
 • Projektledning 
 • Projekteringsledning 
 • BAS-P 
 • Byggledning 
 • Mark- & vägprojektering 
 • Entreprenadbesiktningar 
 • Betongkompetens 
Meysam Saidzadeh

Meysam Saidzadeh

VD
Meysam.Saidzadeh@luco.se
031 – 44 08 41