LUCO AKADEMI

Utbildningar för byggbranschen

ABT 06 – Genomgång

Vi utbildar byggbranschen. I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

Under våren 2020 samlade vi en artikelserie om standardavtalet ABT 06 där vi gick igenom varje kapitel var för sig. Vi ville ge en lite bättre insyn i avtalets olika delar och på så sätt också ge en ökad förståelse av vikten att kunna avtalet vid kontraktsskrivning.

Nedan kan ni läsa  inläggen.

ABT 06 - onlineutbildning
ABT 06 Onlineutbildning
Diplomutbildning i ABT 06 via e-learning.
Gör utbildning när och var det passar dig.
Prova kostnadsfritt