LUCO AKADEMI

Utbildningar för byggbranschen

Allmänna villkor LUCO AB (LUCO Akademi) 2019:1.

Dessa Allmänna villkor omfattar all försäljning av LUCO AB:s (LUCO Akademi) digitala utbildningar. LUCO AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren.

 

 1. Allmänt

Erbjudanden på LUCO AB:s webbplatser kan inte kombineras med andra erbjudanden. LUCO AB reserverar sig för prisändringar samt eventuella felskrivningar i informationsbeskrivning och i slutsålda produkter/utbildningar.

 1. Nya kunder LUCO AB förbehåller sig rätten att eventuellt beställa kreditupplysning på nya kunder. Om det av den eventuella kreditupplysningen skulle framgå att betalning av faktura inte kan garanteras, så har LUCO AB rätt att avbryta beställning av utbildning, produkt eller tjänst.
 2. Betalningsvillkor Betalningstiden är 30 dagar från fakturadatum för enskilda utbildningar, produkter och tjänster.  Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8 procentenheter över gällande referensränta. Alla priser visas exkl. moms. Mervärdesskatt tillkommer på alla utbildningar, produkter och tjänster. LUCO AB reserverar sig för eventuella prisjusteringar.
 3. Upphovsrätt m.m. Alla immateriella rättigheter och äganderätten till LUCO AB:s produkter och tjänster tillkommer LUCO AB. Utbildningsmaterialets innehåll är endast ämnat för betalande deltagare och det får varken kopieras eller distribueras till någon annan person utan ett skriftligt medgivande från LUCO AB. Digitala utbildningar får inte göras tillgängliga eller visas för tredje part som inte har erlagt avgift.
 4. Oförutsedda händelser, force majeure LUCO AB ansvarar inte för kursdeltagares kostnader eller försenad leverans som uppkommit på grund av väderlek brister hos leverantör, åtgärd från myndighet, strejk, eller driftsstörningar hos exempelsvis internetleverantör eller annan omständighet som ligger utanför LUCO AB:s kontroll och som LUCO AB inte kan påverka.
 5. Friskrivning Allt innehåll och material som tillhandahålls och som lämnas vid utbildningarna är tänkt som allmän information. Denna information är inte tillräcklig som grund för deltagarna att fatta beslut i konkreta frågor etc. utan är endast ämnad att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. Utbildningarnas innehåll och dess material är baserat på lärarens tolkning av lagar, förordningar etc. vid tiden då materialet upprättades. Andra lagar och förordningar till vilka innehållet i utbildningarna och materialet refererar, kan komma att ändras över tid varför LUCO AB inte kan garantera att den information som presenteras vid utbildningen eller i materialet är fullständig, korrekt eller vid varje tid uppdaterad. I och med detta avtal så friskriver sig LUCO AB från allt ansvar för en eventuell skada som deltagare kan lida när utbildningsinformation eller det material som lämnas tillämpas. Om det skulle uppstå fall där LUCO AB ändå i något avseende skulle kunna hållas ansvarigt, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador, som t.ex. utebliven vinst, eller andra följdskador.
 6. LUCO AB:s behandling av personuppgifter Vid användande av våra webbsidor och tjänster på våra webbplatser så kan dina personuppgifter komma att behandlas av LUCO. Om personuppgifter behandlas har vi en skyldighet som personuppgiftsansvarig att lämna viss information till de registrerade. Av denna anledning lämnas följande information som hittas i den föregående bilden där vi förklarar vilka olika typer av personuppgifter vi behandlar och vad vi använder dessa uppgifter till.

 

 1. Utbildningar

Anmälan till utbildning

 1. Anmälan till utbildning ska ske via LUCO AB:s (LUCO Akademi) webbplats. Anmälan är bindande.
 2. Avanmälan – utbildning  Avanmälan från en utbildning är ej möjlig efter att villkoren har godkänts.
 3. Utbildningsavgift I avgiften inkluderas tillgång till den digitala utbildningsdokumentationen under för utbildningen avsedd tid, dvs filmer, ljudfiler, tester samt utbildningscertifikat efter genomförd utbildning.
 4. Beställning digitala utbildningar. När beställning av digital utbildning görs från LUCO AB:s sidor skickas en automatisk bekräftelse till den av deltagare angivna e-postadressen. Inom en arbetsdag skickas inloggningsinformation via e-post och den ordinarie utbildningen finns tillgänglig i två månader efter beställning. OBSERVERA!! Hotmailadresser är troligtvis inte kompatibla med programvaran som används, använd annan e-postadress vid kursanmälan.
 5. Webbinarier och streamad utbildning Vid anmälan till webbinar och streamade utbildningar skickas en automatisk bekräftelse till den av deltagare angivna e-postadressen. Inloggningsinformationen kommer att skickas senast en dag innan starttillfället. LUCO AB har rätt att ställa in webbinarium och meddelar då nytt utbildningsdatum . Inspelningar av webbinarier eller streamade utbildningar finns tillgängliga i två månader eller enligt avtal efter sändningstillfället.
 6. Tekniska förutsättningar LUCO AB ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av digitala utbildningar som är hänförliga till tredje parts programvara, deltagarens datorutrustning, programvara samt internetabonnemang.