LUCO AKADEMI

Online | Distans  | Klassrum

FÖRETAGSANPASSADE UTBILDNINGAR

Vi utbildar byggbranschen. I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden. Många av våra utbildningar anpassas direkt efter företagens egna önskemål. Tillsammans tar vi fram ett kursmål och avgör hur och var utbildningen skall hållas.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Vår utbildningsfilosofi: god undervisning ger en god upplevelse som ger en kunskapstörst som ger en inlärning som med lite praktik blir kompetens.

På LUCO vet vi att utbildning är viktigt. Vi vet också att många företag har svårt att låta anställda åka iväg på utbildningar som är förlagda på utbildningsföretagets villkor. Därför företagsanpassar vi ett flertal av våra utbildningar.

När vi företagsanpassar en utbildning så arbetar vi gemensamt fram till målet med kursen eller utbildningen och lägger därefter fram ett förslag på hur utbildningen skall utformas. Våra utbildare kan hålla utbildningen på distans, i vår utbildningslokal i Mölndal, på plats hos ert företag eller i annan lämplig lokal.
Vissa av utbildningarna kombinerar vi genom att t.ex. hålla en del på distans och en del med praktiska uppgifter i fält.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er till bättre utbildningsrutiner.

Asbest i byggbranschen

Onlineutbildningen består av en blandning mellan lagstiftning samt praktisk information där ni bl.a. får ta del av en verkligen asbestsanering, fotodokumentation samt genomgång av asbest i olika byggnadsmaterial och i olika miljöer.

Asbestkunskap för byggbranschen innehåller bild, ljud, film, text och berättarröst som utbildningsmaterial.

ABT 06 – Standardavtal

Utbildningen är interaktiv och innehåller bild, ljud, film, text och berättarröst som utbildningsmaterial.

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

På denna utbildning erbjuder vi alla att prova dom tre första lektionerna kostnadsfritt utan att förbinda sig till något.

Vi sambearbetar bland annat med Hermods, Teknikhögskolan och Teknologisk Institut där vi leder eller är delaktiga utbildningar med följande inriktningar:

 • ABT 06
 • AMA AF & Anläggning inkl, MER
 • Anläggningsprocessen (YH)
 • Anläggningsteknik (YH)
 • Arbetsmiljö för trädgårdsmästare (YH)
 • Bygg- & fastighetsrätt (YH)
 • Byggarbetsmiljösamordning BAS P / U (YH)
 • Byggprocessen (YH)
 • Entreprenad-, bygg- och fastighetsjuridik (YH)
 • Entreprenadjuridik (YH)
 • Husbyggnads- och installationsteknik
 • Kvalitetssäkring och -ledning (YH)
 • Miljöstyrning och -ledning (YH)
 • Mätteknik och ritningslära (YH)
 • Produktionsekonomi (YH)
 • Projektledning (YH)
 • Ritningslära, armeringsritningar
 • Ritningsteknik (YH)
 • Upphandling
Teknologisk Institut

Utbildningsområden

Våra kompetensområden finns inom stora delar av bygg- och infrastrukturbranschen. Vi kan alltid skräddarsy en utbildning efter era behov inom följande kompetensområden.

 

 • Entreprenadjuridik & Fastighetsrätt
  Standardavtalen AB 04, ABT 06, ABK 07, AFF m.fl, Konsumenttjänstlagen, upphandling av konsult- eller entreprenadtjänster och kontrakt

 • AMA
  AF, Anläggning & MER, kopplingar och samband mellan olika handlingar och standardavtal, förfrågningsunderlag

 • Arbetsmiljö
  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), BAS-P, BAS-U

 • Ritningslära
  Ritningsläsning bygg- & anläggning, armering

 • Vatten & avloppsrening
 • Anläggningsteknik & -produktion inkl. miljöfrågor

 • Husbyggnadslära & produktion
  Byggdelar, energi- & fuktteknik, miljöfrågor

 • Projektledning & -styrning inkl. ekonomi

 • Mätteknik med GPS / GNSS
  Swepos, Korrektioner, Jonosfär, Koordinatsystem, Ellipsoid / Geoid
Magnus-Brile

Magnus Brile

Utbildningsansvarig
mb@luco.se
070 690 50 89