LUCO AKADEMI

Onlineutbildning ABT 06

Diplomutbildning – ABT 06

Totalentreprenader blir vanligare och vanligare, och att kunna ABT 06 mer i detalj är ofta ett måste. Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Detta är en utförlig kurs i ämnet som tar upp alla aspekter av standardavtalet ABT 06 med exempel och kunskapsprov. Utbildningen är interaktiv och innehåller bild, ljud, film, röst och text som utbildningsmaterial.

Vi gör den juridiska texten begriplig genom att förklara ord och ge praktiska exempel. Utbildningen uppfyller kunskapskraven som ställs vid t.ex. upphandlingar.Bonusmaterial: ABT-U 07.

Under hela utbildningen har du tillgång till en expert som kan svara på dina frågor om ABT 06, utbildningen eller utbildningsplattformen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett diplom som bevis på dina kunskaper.

I ABT 06 kursen har vi en kostnadsfri inledning som ej är bindande och gör det möjligt för dig att prova på utbildningsplattformen.

För att se alla lektioner och innehållet i kursen klicka här.

Pris: 3 800:- exklusive moms

Målgrupp för utbildningen

Beställare, byggherrar, konsulter, entreprenörer, projektledare, byggledare, besiktningsmän, platschefer, arbetsledare och jurister.

Prova de 3 första lektionerna kostnadsfritt.

När du registrerat dig kan du påbörja utbildningen och göra de 3 första lektionerna kostnadsfritt för att få en känsla av utbildningen och plattformen. Du förbinder dig inte till något. Först efter lektion 3 väljer du om du vill godkänna fakturering av kursavgiften och gå klart hela utbildningen.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.

OBS! Det är viktigt att du registrerar dig med korrekta uppgifter, uppgifterna ligger till grund  för intyget man får om man slutför utbildningen.

Lektioner och innehåll

Innehåll:
– Kursledaren introducerar kursen
– Processen för totalentreprenad
– Kursupplägg/presentationssätt/hur används kursverktyget
– Förkunskapstest

Innehåll:
– Lagar som berör entreprenader
– Avtalslagen
– Konsumenttjänstlagen
– Varför standardavtal?
– Översikt standardavtalen
– Reglerna och texten i ett standardavtal som ABT
– Kunskapstest

Innehåll:
– Magnus berättar om vad som är viktigt att tänka på vid upphandlingar
– Beställarperspektivet
– Entreprenörsperspektivet
– Kunskapstest

Här godkänner du fakturering av kursen för att gå klart utbildningen,

Först efter godkännande kan du gå vidare till nästa block.

Innehåll:
– Vad behöver beställaren göra?
– Vad behöver entreprenören göra?
– Kunskapstest

Innehåll:
– Möten
– Arbetsområde
– Samordning
– Underrättelser
– Dagbok
– Kunskapstest

Innehåll:
– Film
– En intervju med en erfaren projekteringsledare
– Styrning
– Ledning
– Granskning av handlingar och krav på dessa
– Kunskapstest

Innehåll:
– Beställarens kontroll
– Entreprenörens kontroll
– Myndighetskontroll
– Provning
– Mätning
– Utsättning
– Uppmätning för ekonomisk reglering
– Kunskapstest

Innehåll:
– En filmatiserad diskussion mellan beställare och entreprenör del 1
– ÄTA, skillnader mot andra företeelser
– Skäl till ÄTA
– Underrättelse av ÄTA
– Förseningar
– Hinder
– Väsentlig rubbning
– Kunskapstest

Innehåll:
– Filmatiserad diskussion del 2
– Ersättningar för kontraktsarbeten & ÄTA
– Ersättning vid hinder
– Ersättningsformer
– Ersättning för forcering
– Ersättning vid väsentlig rubbning
– Viten och skadestånd
– Fakturering & betalning
– Kunskapstest

Innehåll:
– Avvikelser & fel
– Fel vid slutbesiktning
– Fel under ansvarstiden
– Olika typer av entreprenadbesiktningar
– Felhantering
– Skadeansvar
– Kunskapstest

Innehåll:
– Film hävning och tvister
– Vad är hävning?
– Hävning ut parternas perspektiv
– Avbrott
– Tvistelösning
– Kunskapsprov

– Skäl till att använda ABT-U 07
– Kontraktshandlingar
– Organisation
– Tider
– Avsyning
– Ekonomi
– Besiktning
– Hävning
– Allmänna hjälpmedel och arbeten

Efter avslutat och godkänt slutprov kommer ett kursintyg att skickas inom 5 arbetsdagar