LUCO AKADEMI

Utbildningar för byggbranschen

Utbildningsområden

Våra kompetensområden finns inom stora delar av bygg- och infrastrukturbranschen. Vi kan alltid skräddarsy en utbildning efter era behov inom följande kompetensområden.

 

 • Entreprenadjuridik & Fastighetsrätt
  Standardavtalen AB 04, ABT 06, ABK 07, AFF m.fl, Konsumenttjänstlagen, upphandling av konsult- eller entreprenadtjänster och kontrakt

 • AMA
  AF, Anläggning & MER, kopplingar och samband mellan olika handlingar och standardavtal, förfrågningsunderlag

 • Arbetsmiljö
  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), BAS-P, BAS-U

 • Ritningslära
  Ritningsläsning bygg- & anläggning, armering

 • Vatten & avloppsrening
 • Anläggningsteknik & -produktion inkl. miljöfrågor

 • Husbyggnadslära & produktion
  Byggdelar, energi- & fuktteknik, miljöfrågor

 • Projektledning & -styrning inkl. ekonomi

VINDKRAFT

Nu har vi tagit ett stort steg att tillsammans med branschföreträdare starta upp en längre utbildning som ska öka försörjningen av kompetenta vindkraftstekniker, där det finns ett stort gap mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 

Mer information kring denna utbildning kommer under hösten / vintern.

Magnus Brile

Magnus Brile

Utbildare
magnus.brile@luco.se
031-440 850