LUCO WEBB-TV

I våra webb-tv sändningar vill vi ge en bild om branscherna som vi verkar inom. Våra inslag utgår från där vi kan se ett informationsbehov och vi tar även hjälp av företag i region som har expertis på sina områden.

Senaste inslag:

LUCO Webb-TV: Service och skalskydd för Brf

MONITOR LARM visar fastighetssystem för att utöka service och skalskydd för bostadsrättsföreningar. Man redogör även för vad som gäller vid kameraövervakning i olika miljöer. Monitor Larm är ett göteborgsbaserat företag som arbetar med företag och bostadsrättsföreningar för att hjälp till med en ökad säkerhet och service. För bostadsrättsföreningar erbjuder man bland annat porttelefonsystem, digitala postboxar…

Se inslag

Övrig video

Här finner ni övriga filmer från youtube uppdelat på spellistor för respektive affärsområden.

Spellista LUCO Konsult

Spellista LUCO Fastighet

Spellista LUCO Akademi

<embed:”https://www.youtube.com/playlist?list=PL-kvfwtJEgem0AJbtHpOdGpo8CwaDIXpO”>