Beställarrollen i en entreprenad

Beställarrollen i en entreprenad Längd på utbildningen och kursstart   1 dag 09:00-17:00  Tis 2020-03-10  Kursort: Stockholm Utbildningens pris   6 760 kr + moms    Kursbeskrivning  Att ha kontroll på rätt nivå i ett projekt är en nyckel till effektiv övergripande styrning, den som projektägaren ska ägna sig åt. Den här kursen är lite otraditionell då den innehåller mycket samtal där…

Korrekta kontraktshandlingar för byggentreprenader

Korrekta kontraktshandlingar för byggentreprenader Längd på utbildningen 2 dagar 09:00-17:00, 08:30-16:00 Tis-ons 2020-02-04-05 Kursort: Stockholm Utbildningens pris Pris 12 160 kr + moms   Kursbeskrivning Att kontraktshandlingarna ska hålla en hög kvalitet borde vara en självklarhet. Men, i verkligheten är det alltid inte så. Kursen utbildar dig i en metodik som kommer underlätta ditt arbete…

Agil projektering i byggprojekt

Agil projektering i byggprojekt  Längd på utbildningen   1 dag 09:00-16:30 Tor 2020-01-23  Kursort: Stockholm   Utbildningens pris   6 440 kr + moms    Kursbeskrivning  Detta är en kurs som ger en kunskapsgrund för att komma igång med en agil projektmetodik i bygg- och anläggningsprojekt. Deltagarna får inspiration till att våga prova att arbeta agilt vilket är mycket lämpligt i projekteringsskedet. …

Upphandling av entreprenader

Upphandling av entreprenader  Längd på utbildningen och kursstart   2 dagar 09:00-17:00, 08:30-16:00  Mån-tis 2020-01-20-21 Kursort: Stockholm  Utbildningens pris    Pris 12 160 kr + moms    Kursbeskrivning  Upphandling av entreprenader har sin utgångspunkt i den kompetens som både upphandlare och anbudsgivare behöver ha och täcker både offentliga och icke offentliga upphandlingar. Kursen bygger på Magnus Briles bok,   Infrastrukturguiden –…