Vi välkomnar Aksel och Malin

Vi välkomnar Aksel och Malin LUCO växer och i månadsskiftet september – oktober har vi glädjen att välkomna 2 nya medarbetare till kontoret. Aksel Falk är fastighetsförvaltare och kommer in i vår fortsatta satsning mot Teknisk Förvaltning för Bostadsrättsföreningar i Göteborg och Mölndal.  Aksel kommer närmast ifrån Kulturförvaltningen på  Göteborgs Stad där Aksel har jobbat…

Spela Padel med LUCO

Vid årsskiftet öppnade Mölndal Padel och LUCO var delaktiga under planeringsskedet, därför valde vi också att vara närvarande med ett avtal för att synas i hallen och kunna nyttja tider för spel. På LUCO Centercourt finns vi varje onsdag eftermiddag men vi skulle vilja ha fler partners på banan. Vi söker personer bland kollegor i…