Spela Padel med LUCO

Vid årsskiftet öppnade Mölndal Padel och LUCO var delaktiga under planeringsskedet, därför valde vi också att vara närvarande med ett avtal för att synas i hallen och kunna nyttja tider för spel. På LUCO Centercourt finns vi varje onsdag eftermiddag men vi skulle vilja ha fler partners på banan. Vi söker personer bland kollegor i…