Takfotografering

Takfotografering med drönare – Tillsyn av ert tak

Takfotografering med drönare Nu kan vi erbjuda takfotografering med drönare till fastighetsägare i Göteborgsområdet. När såg ni över erat tak senast? Felaktigt placerade eller skadade takpannor kan orsaka läckage i era fastigheter vilket kan medföra stora kostnader för dig som fastighetsägare. Att på egen hand kontrollera taken kan vara svårt beroende på tillgänglighet och säkerhetsrestriktioner.…

Kostnadsfri statusbesiktning av er fastighet

Vi bjuder på en kostnadsfri statusbesiktning* LUCO FastighetFastighetsförvaltning Projektledning Lekplatsbesiktning Underhållsplan Lediga lokaler Organisation Felanmälan Under en begränsad tid kan vi på LUCO erbjuda bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare till flerfamiljshus  en kostnadsfri statusbesiktning av er fastighet. Vi går tillsammans med representanter från föreningen igenom er fastighet för att se eventuella underhållsbehov.  Vi tittar på åtkomliga…

Spela Padel med LUCO

Vid årsskiftet öppnade Mölndal Padel och LUCO var delaktiga under planeringsskedet, därför valde vi också att vara närvarande med ett avtal för att synas i hallen och kunna nyttja tider för spel. På LUCO Centercourt finns vi varje onsdag eftermiddag men vi skulle vilja ha fler partners på banan. Vi söker personer bland kollegor i…