OM LUCO

Filosofi & Karriär

Leder, utvecklar, centraliserar och organiserar

Vår verksamhet bygger på att förmedla branschexpertis med fokus på engagemang och personligt framförande. Vi tycker det är viktigt att vi som teknikfokuserade konsulter väger in mjuka parametrar som ödmjukhet, öppenhet och förståelse i kompetensförmedlingen.

Vi är delaktiga genom hela projektcykeln i olika roller och täcker stora delar av konsultbehovet inom bygg- och infrastruktursektorn. Våra nuvarande två affärsområden Konsult och Utbildning skapar en naturlig balans mellan teori och verklighet. Med hjälp av den samlade erfarenheten hos oss kan vi agera både beställarens förlängda arm som konsulter och även utbilda branschens kommande kollegor mer proaktivt för att möta morgondagens behov inom branschen.

LUCO är inte bara en fungerande affärsverksamhet utan även en livsstil anpassad till de behov som branschen står inför. Detta kräver flexibilitet i tänkande och agerande samt anpassade förhållanden.

 Karriär

LUCO är en flexibel arbetsgivare och ger medarbetaren möjlighet att göra ett aktivt val gällande sin anställningsform. Anställningsformerna anpassas efter individens vilja, mål och drivkraft. Medarbetaren kommer alltid att vara i fokus och värdesättas efter sina prestationer.

Vi fokuserar på att inom en snar framtid vara en totalleverantör inom bygg -och infrastruktursektorn. Tack vare god samarbetsförmåga och goda relationer med våra samarbetspartners skapar vi förtroende i branschen.

Vill du arbeta hos oss? Ta en titt under Lediga Tjänster för att se vilka kompetenser vi är i behov av just nu.

Vår filosofi

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

leder, utvecklar, centraliserar och organiserar bygg- och infraprojekt inom affärsområdena konsult, akademi och fastighet.

Våra kunder utvecklas genom att vi:

√  lyssnar och vågar fråga varför
√  bidrar med spetskompetens och erfarenhet
√  gör skillnad genom ett personligt engagemang .

…på ett ödmjukt och respektfullt sätt

Vår personal uppskattas genom att vi ger möjlighet:

√  till att höras och synas
√  till personlig utveckling
√  till att trivas och ha kul på jobbet

LUCO förbättras ständigt genom att:

√  ha ett strukturerat arbetssätt som följer PDCA* cykeln.
√  efterlevarelevanta lagar, författningar och branschspecifika krav
√  reducera vår klimat- och miljöpåverkan