LUCO AB

LUCO AB
Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal,
Org. nr. 556971-7936

info@luco.se


Använd Google Map för att navigera till våra kontor

LUCO AB

LUCO AB
Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal,
Org. nr. 556971-7936

info@luco.se


Använd Google Map för att navigera till våra kontor

  Huvudkontor

 

 031 – 440 840

 

Vårt huvudkontor finner ni på Norra Ågatan 32 i Mölndal.

Önskar ni kontakt direkt med någon av medarbetarna på LUCO finner ni kontaktuppgifterna nedan.

Lite bilder på var vi håller hus nuförtiden
Meysam Saidzadeh

Motto: Ta kontroll över egoismen och lev fullt ut

Roller

 • VD
 • Bygg- och projektledare
 • Besiktningsman
 • Certifierad kontrollansvarig

Specialistområden

 • Ledarskap
 • VA ledningsbyggande
 • Schaktfritt ledningsbyggande
 • Entreprenadjuridik
 • AMA

Kompetensområden

 • Mark och VA
 • Betong
 • Asfalt
 • Entreprenadjuridik
 • TRI
Magnus Brile

Motto: Utåtriktad – Ja / Ytlig – Nej

Roller

 • Utbildare
 • Projekt- och företagsledare
 • Byggledare
 • Byggarbetsmiljösamordnare

Specialistområden

 • Utbildning
 • Entreprenadjuridik inkl. AB & ABT
 • AMA
 • BAS-P/-U

Kompetensområden

 • Spårväg och andra kollektivtrafiklösningar
 • Betong
 • Byggnads- & anläggningsteknik
 • Äldre byggnader
 • Trafikmiljöer i stadskärnor
 • Avloppsreningsverk

Motto: Delad kunskap är ökad kunskap

Roller

 • Bygg- och projektledare
 • Byggarbetsmiljösamordnare

Specialistområden

 • Avloppsrening, maskin- och processfrågor

Kompetensområden

 • Mark och VA
 • Tillfälliga trafikanordningsplaner
Johan Karlsson

Motto: Lyft blicken mot målet

Roller

 • Bygg- och projektledare
 • Entreprenadingenjör

Specialistområden

 • Grundläggning

Kompetensområden

 • Grundläggning
 • Mark och VA
 • Gatuunderhåll
 • Arbetsmiljö
 • Kalkyler / Anbud
 • AMA, MER
 • TA-planer
Andreas Toll

Motto: Man kan alltid lära sig något av alla

Roller

 • Projektledare
 • Förvaltare

Specialistområden

 • Investeringskalkylering
 • Förhandling
 • Marknadsföring

Kompetensområden

 • Förvaltning
 • Bostadsrättsföreningar
 • Lokaler
 • Entreprenad / Fastighetsjuridik
kvadrat

Motto: Begränsa inte dina utmaningar, utmana dina begränsningar

Roller

 • Bygg- och projektledare
 • Sakkunnig schaktfria metoder

Specialistområden

 • Schaktfritt ledningsbyggande
 • Växt- och grönytor
 • Underhålls- och förnyelseplanering VA
 • VA ledningsbyggande

Kompetensområden

 • Mark och VA
 • Ledarskap
 • BAS-P/-U
 • Stenarbeten

Motto: Uppskatta det du har och glöm inte att njuta av det som vardagen har att ge dig.

Roller

 • Bygg- och projektledare
 • Besiktningsman Certifierad BEUM
 • Certifierad Kontrollansvarig

Specialistområden

 • VA-lednings byggande
 • Växt och grönytor
 • Entrepenadjuridik
 • AMA
 • Fjärrvärme ledningsbyggande

Kompetensområden

 • Mark och VA
 • Fjärrvärme
 • Betong
 • Entrepenadjuridik
 • AMA
HM

Motto: Varje dag är ny dag att lära sig något. Kunskap är inte tungt att bära.

Roller:

 • Bygg- och projektledare
 • Byggarbetsmiljösamordnare

Specialistområde:

 • Geodesi och mätningsteknik

Kompetensområden:

 • Projekteringsledning
 • VA ledningsbyggande
 • Bas P/-U
Markus Sandström

Motto: Måttlighet straffar sig. 

Roller 

 • Bygg- och projektledare 
 • Projekteringsledare
 • Besiktningsman 

Specialistområden 

 • Byggkonstruktion och byggfysik 
 • Diplomerad fuktsakkunnig 
 • Energi 
 • Certifierad passivhusexpert (CEPH) 
 • Inomhusmiljö 
 • Eftermarknadsutredning och åtgärdshantering 

Kompetensområden 

 • Träbyggnation 
 • Betong 
 • Befintliga fastigheter 
 • Förvaltning 
 • Bostadsrättsföreningar 
Annelie Nilsson - Ekonomiasvarig

Motto:

Det är i det okända som alla möjligheter finns. Du är din egen skapande kraft så tänk stort!

Avdelning:

Ekonomiansvarig

Ansvarsområden

Fakturering

Leverantörsfakturor

Lön

Ekonomiuppföljning

LUCO AB

Arbeta med oss?

+46(0)705200963

info@luco.se

Aktuella lediga tjänster

Arbeta med oss

Luco är en flexibel arbetsgivare och har alltid medarbetaren i fokus.

Vi anpassar ansvar och befogenheter till vad medarbetaren kan och vill prestera.

Detta gör att anställningsform, förmåner m. m. kan se olika ut från individ till individ.

Läs mer

LUCO AB

Arbeta med oss?

+46(0)705200963

info@luco.se

Aktuella lediga tjänster

Arbeta med oss

Luco är en flexibel arbetsgivare och har alltid medarbetaren i fokus.

Vi anpassar ansvar och befogenheter till vad medarbetaren kan och vill prestera.

Detta gör att anställningsform, förmåner m. m. kan se olika ut från individ till individ.

Läs mer