LUCO AB

LUCO AB
Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal,
Org. nr. 556971-7936

info@luco.se


Använd Google Map för att navigera till våra kontor

  Huvudkontor

 

 031 – 440 840

 

Vårt huvudkontor finner ni på Norra Ågatan 32 i Mölndal.

Önskar ni kontakt direkt med någon av medarbetarna på LUCO finner ni kontaktuppgifterna nedan.

Lite bilder på var vi håller hus nuförtiden
Meysam Saidzadeh

Meysam Saidzadeh

Affärsområdesansvarig Konsult

031-44 08 41

Meysam.Saidzadeh@luco.se

Motto: Ta kontroll över egoismen och lev fullt ut

Roller

 • VD
 • Bygg- och projektledare
 • Besiktningsman
 • Certifierad kontrollansvarig

Specialistområden

 • Ledarskap
 • VA ledningsbyggande
 • Schaktfritt ledningsbyggande
 • Entreprenadjuridik
 • AMA

Kompetensområden

 • Mark och VA
 • Betong
 • Asfalt
 • Entreprenadjuridik
 • TRI
Magnus Brile

Magnus Brile

Affärsområdesansvarig Akademi

031-44 08 51

Magnus.Brile@luco.se

Motto: Utåtriktad – Ja / Ytlig – Nej

Roller

 • Utbildare
 • Projekt- och företagsledare
 • Byggledare
 • Byggarbetsmiljösamordnare

Specialistområden

 • Utbildning
 • Entreprenadjuridik inkl. AB & ABT
 • AMA
 • BAS-P/-U

Kompetensområden

 • Spårväg och andra kollektivtrafiklösningar
 • Betong
 • Byggnads- & anläggningsteknik
 • Äldre byggnader
 • Trafikmiljöer i stadskärnor
 • Avloppsreningsverk
Annelie Nilsson

Annelie Nilsson

Ekonomiansvarig

031-44 08 64

annelie.nilsson@luco.se

Motto:

Det är i det okända som alla möjligheter finns. Du är din egen skapande kraft så tänk stort!

Avdelning:

Ekonomiansvarig

Ansvarsområden

Fakturering

Leverantörsfakturor

Lön

Ekonomiuppföljning

Johan Karlsson

Johan Karlsson

Affärsområdesansvarig Fastighet

031-44 08 49

Johan.Karlsson@luco.se

Motto: Lyft blicken mot målet

Roller

 • Bygg- och projektledare
 • Entreprenadingenjör

Specialistområden

 • Grundläggning

Kompetensområden

 • Grundläggning
 • Mark och VA
 • Gatuunderhåll
 • Arbetsmiljö
 • Kalkyler / Anbud
 • AMA, MER
 • TA-planer
Andreas Toll

Andreas Toll

Fastighetsförvaltare

031-44 08 48

Andreas.Toll@luco.se

Motto: Man kan alltid lära sig något av alla

Roller

 • Projektledare
 • Förvaltare

Specialistområden

 • Investeringskalkylering
 • Förhandling
 • Marknadsföring

Kompetensområden

 • Förvaltning
 • Bostadsrättsföreningar
 • Lokaler
 • Entreprenad / Fastighetsjuridik
Åsa Zander

Åsa Zander

Biträdande förvaltare

Asa.Zander@luco.se

Aksel Falk

Fastighetsförvaltare

031-440847

Aksel.Falk@luco.se

Motto: Är du stor och stark måste du vara snäll

Roller

 • Förvaltare
 • Projektledare

Specialistområden

 • Samverkan
 • Relationsförvaltning

Kompetensområden

 • Planering
 • Förvaltning
 • Kommunikation
 • Landshövdingehus
Tomas Bjelke

Motto: Delad kunskap är ökad kunskap

Roller

 • Bygg- och projektledare
 • Byggarbetsmiljösamordnare

Specialistområden

 • Avloppsrening, maskin- och processfrågor

Kompetensområden

 • Mark och VA
 • Tillfälliga trafikanordningsplaner
Markus Sandström

Motto: Måttlighet straffar sig. 

Roller 

 • Bygg- och projektledare 
 • Projekteringsledare
 • Besiktningsman 

Specialistområden 

 • Byggkonstruktion och byggfysik 
 • Diplomerad fuktsakkunnig 
 • Energi 
 • Certifierad passivhusexpert (CEPH) 
 • Inomhusmiljö 
 • Eftermarknadsutredning och åtgärdshantering 

Kompetensområden 

 • Träbyggnation 
 • Betong 
 • Befintliga fastigheter 
 • Förvaltning 
 • Bostadsrättsföreningar 
Rikard Svedbergh

Motto: Uppskatta det du har och glöm inte att njuta av det som vardagen har att ge dig.

Roller

 • Bygg- och projektledare
 • Besiktningsman Certifierad BEUM
 • Certifierad Kontrollansvarig

Specialistområden

 • VA-lednings byggande
 • Växt och grönytor
 • Entrepenadjuridik
 • AMA
 • Fjärrvärme ledningsbyggande

Kompetensområden

 • Mark och VA
 • Fjärrvärme
 • Betong
 • Entrepenadjuridik
 • AMA
Joakim SKude

Motto: Ska det göras så ska det göras ordentligt.

Roller

 • Bygg- och projektledare
 • Besiktningsman

Specialistområden

 • VA ledningsbyggande

Kompetensområden

 • Mark och VA
 • Schaktfritt ledningsbyggande
 • Väg och gata
 • Exploateringsområden
 • Betong
 • Asfalt
 • AMA, MER
 • Finplanering
 • Fjärrvärme
 • Entreprenadjuridik
dIEGO mENDEZ

Diego Méndez

Fastighetsvärd

Växel: 031-440840

Thaer Hamad

Thaer Hamad

Fastighetsvärd

Växel: 031-440840

LUCO AB

Arbeta med oss?

031-440840

info@luco.se

Aktuella lediga tjänster

Arbeta med oss

Luco är en flexibel arbetsgivare och har alltid medarbetaren i fokus.

Vi anpassar ansvar och befogenheter till vad medarbetaren kan och vill prestera.

Detta gör att anställningsform, förmåner m. m. kan se olika ut från individ till individ.

Läs mer