AKTUELLT

Senaste nyheter och inlägg från LUCO

Västlänken, Haga station 2018 – 2021

Västlänken, Haga station 2018 – 2021

Läget för en ny pendeltågstunnel med stationer under Göteborg är fastlagd sedan tidigare. 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala ...
Läs Mer