AKTUELLT

Senaste nyheter och inlägg från LUCO

Magnus Brile talar på #sbdagarna2019

Bygg framtidens infrastruktur med kunskap, struktur och känsla Projektdeltagare är levande och kännande varelser med en otrolig potential men också med svagheter. Boken “Infrastrukturguiden” betonar vikten av samförstånd och medel ...
Läs Mer

LUCO bistår bostadsrättsföreningar med fastighetsfrågor

Nu lanserar vi LUCO Fastighet som ett eget affärsområde där vi kommer att bistå bostadsrättsföreningar med hjälp i större projekt samt förvaltning av fastigheter. Står ni inför en renovering eller ...
Läs Mer

PRESSRELEASE – Ny bok av Magnus Brile

Den nya boken INFRASTRUKTURGUIDEN är skriven av Magnus Brile från LUCO AB Boken finns att köpa ute i handeln! Infrastrukturguiden en handbok i projektledning! Boken beskriver hur och varför infrastrukturprojekt ...
Läs Mer
Hisingsbron 2016 – 2020

Hisingsbron 2016 – 2022

En ny bro mellan Hisingen och fastlandet byggs och ska ersätta nuvarande Götaälvbron. Det blir en lyftbro i stål och betong med det ena brofästet i Centralenområdet och det andra ...
Läs Mer
Västlänken, Haga station 2018 – 2021

Västlänken, Haga station 2018 – 2021

Läget för en ny pendeltågstunnel med stationer under Göteborg är fastlagd sedan tidigare. 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala ...
Läs Mer